Skip to content
Informacije Informacije o porudžbinama Informacije o radnjama Veleprodaja
+381 64 50 15 888 ili +381 60 27 56 962 pyroteam@yahoo.com pon-pet: 8-20h, sub: 10-17h

Molimo Vas pažljivo pročitajte našu politiku privatnosti kako biste jasno razumeli kako sakupljamo, koristimo, štitimo, ili na neki drugi način rukujemo Vašim ličnim podacima. Korišćenjem ovog sajta prihvatate i politiku privatnosti.

1. Kategorije podataka o ličnosti i svrhe obrade

Metapodaci
Naš sajt možete koristiti bez davanja bilo kakvih podataka o ličnosti o sebi. U tom slučaju, Pyro-Team će prikupljati samo sledeće metapodatke na osnovu vašeg korišćenja istih: stranicu sa koje ste došli do našeg sajta, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, status prenosa, tip internet pretraživača, IP adresu, operativni sistem i interfejs, jezik i verziju softvera pretraživača

Vaša IP adresa će se koristiti kako bi vam se omogućio pristup našem sajtu. Kad IP adresa više nije potrebna u tu svrhu, skratićemo vašu IP adresu uklanjanjem poslednjih osam karaktera vaše IP adrese. Metapodaci, uključujući i skraćenu IP adresu koristiće se za poboljšanje kvaliteta i usluga na našem vebsajtu ili u aplikaciji analiziranjem ponašanja naših korisnika.

Ugrađeni sadržaj sa drugih veb stranica
Članci na ovoj veb lokaciji mogu uključivati ugrađeni sadržaj (npr. video zapise, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih veb stranica se ponaša na isti način kao i da je posetilac posetio drugu veb lokaciju. Ovi veb sajtovi mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugrađivati dodatna praćenja treće strane i nadgledati svoju interakciju sa tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i prijavljeni ste na toj veb lokaciji.

Nalog
Ako kreirate nalog na našem sajtu od vas će biti traženo da unesete sledeće lične podatke: ime i prezime, mejl, korisničko ime i željenu lozinku. Pyro-Team obrađuje takve podatke o ličnosti kako bismo Vam pružili funkcionalnosti naloga.

Poručivanje proizvoda
Ako poručite neki proizvod preko našeg vebsajta od vas će biti traženo da unesete sledeće lične podatke: ime i prezime, adresu za fakturisanje i isporuku, poštansku adresu, broj telefona, vrstu i količinu proizvoda.

Pyro-Team obrađuje lične podatke za potrebe realizacije ugovornog odnosa i porudžbine proizvoda u skladu sa zakonskim obavezama i u interes korisnika.

2. Treće strane

Prenos pružaocima usluga
Pyro-Team može angažovati eksterne pružaoce usluga, koji nastupaju kao obrađivači podataka za Pyro-Team, kao što su pružaoci usluga IT podrške. Prilikom pružanja takvih usluga, eksterni pružaoci usluga mogu imati pristup i/ili obrađivati vaše podatke o ličnosti. Mi zahtevamo od tih eksternih pružaoca usluga da spovode i primenjuju mere zaštite kako bi obezbedili privatnost i bezbednost vaših ličnih podataka.

Ostali primaoci
Pyro-Tean može preneti – u saglasnosti sa merodavnim propisima o zaštiti podataka – podatke o ličnosti organima za sprovođenje zakona, državnim organima, pravnim savetnicima, eksternim konsultantima ili poslovnim partnerima. U slučaju spajanja ili preuzimanja, podaci o ličnosti mogu se preneti trećim licima koja učestvuju u postupku spajanja ili preuzimanja.

Međunarodni prenos podataka o ličnosti
Podaci o ličnosti koje prikupljamo ili primimo o vama mogu se prenositi na i mogu ih obrađivati primaoci koji se nalaze unutar ili izvan Evropske ekonomske zone („EEZ“). Te države obuhvataju one koje su navedene na stranici https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en, a koje pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka o ličnosti.
Primaoci u SAD-u su delimično sertifikovani prema “Zaštitu za privatnost između EU i SAD” („EU-U.S. Privacy Shield“), pa se, zbog toga, smatra da pružaju adekvatan stepen zaštite podataka sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka. Ostali primaoci mogu se nalaziti u drugim državama koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite sa stanovišta evropskih propisa o zaštiti podataka.
Pyro-Team će preduzeti sve potrebne mere da obezbedi da se i prenosi izvan EEZ-a adekvatno zaštite kako se to zahteva merodavnim propisima o zaštiti podataka. U vezi s prenosom u zemlje koje ne pružaju adekvatan stepen zaštite podataka, prenos zasnivamo na odgovarajućim merama zaštite, kao što su standardne klauzule o zaštiti podataka koje je usvojila Evropska komisija ili nadzorni organ, odobreni kodeks ponašanja zajedno s obavezujućim i izvršivim obavezivanjima primaoca ili odobreni mehanizmi sertifikacije zajedno s obavezujućim i izvršivim obavezivanjima primaoca.

3. Pravni osnov za obradu

Obradu vaših ličnih podataka možemo zasnivati na sledećim pravnim osnovima:
– Obrada je potrebna za realizaciju ugovora u kojem ste jedna od strana ili radi preduzimanja koraka, na vaš zahtev, a pre zaključivanja ugovora;
– Obrada je potrebna radi usaglašavanja sa zakonskim obavezama kojima podležemo;
– Obrada je potrebna radi zaštite vitalnih interesa – vaših ili drugog fizičkog lica;
– Obrada je potrebna za izvršenje zadataka koji se vrše u javnom interesu ili u okviru sprovođenja zvaničnih ovlašćenja koja su nam dodeljena;
– Obrada je potrebna radi legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, naročito ako ste dete.

Obradu vaših naročito osetljivih ličnih podataka možemo vršiti po sledećem pravnom osnovu:
– Obrada je potrebna za potrebe vršenja obaveza i korišćenja konkretnih prava Pyro-Team-a ili lica na koje se podaci odnose u oblasti radnopravnih propisa i propisa o socijalnom osiguranju i socijalnoj zaštiti;
– Obrada se odnosi na lične podatke koje isključivo obelodanjuje lice na koje se podaci odnose;
– Obrada je potrebna radi utvrđivanja, ostvarivanja ili odbrane od pravnih zahteva ili kad god sudovi postupaju u svojom svojstvu;
– Dostavljanje vaših podataka o ličnosti zahteva se zakonskim ili ugovornim obavezama ili je potrebno kako si se stupilo u ugovor s nama ili kako biste primili naše usluge/proizvode koje ste zahtevali ili ste jednostavno dobrovoljno tako odlučili.

Nedostavljanje vaših ličnih podataka može dovesti do nepovoljnih aspekata za vas, npr. nećete moći da primate određene proizvode i usluge. Međutim, osim ukoliko se ne navodi drugačije, nepružanje vaših ličnih podataka ne povlači sa sobom pravne posledice po vas.

4. Koja prava imate i kako možete da ih iskoristite?

Ako ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje vaših ličnih podataka, možete opozvati taj pristanak u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Zatim, možete se suprotstaviti korišćenju vaših ličnih podataka za potrebe marketinga bez ikakvih troškova, sem troškova prenosa u skladu s osnovnim tarifama.

Prema merodavnim propisima o zaštiti podataka, imate pravo (1) da tražite uvid u svoje lične podatke, (2) da tražite ispravku vaših ličnih podataka, (3) da tražite brisanje vaših ličnih podataka, (4) da tražite ograničavanje obrade vaših ličnih podataka, (5) da tražite prenosivost podataka, (6) da prigovorite obradi vaših ličnih podataka (uključujući i prigovaranje profilisanju) i (7) da se suprotstavite automatizovanom odlučivanju (uključujući i profilisanje).

Kako biste iskoristili svoja prava, kontaktirajte nas na način naveden u Odeljku 7.

U slučaju prigovora, imate i pravo da uložite žalbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka.

5. Kolačići i druge tehnologije praćenja

Cookies (kolačići) su mali tekstualni podaci koji mogu biti sačuvani na hard-disku posetioca internet stranice. Informacije koje cookies sadrže olakšavaju vam navigaciju na internetu i omogućuju vam da samostalno uredite parametre na našoj internet stranici.

Iz tih razloga koristimo cookies na našoj internet stranici. Oni su vremenski ograničeni i rok trajanja im je 6 meseci nakon posete stranici https://vatromet.rs. Možete sprečiti čuvanje kolačića na vašem hard-disku izmenom postavki vašeg pretraživača. Informacije o tome kako to da uradite možete pronaći u uputstvima proizvođača vašeg pretraživača.

6. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

Za korisnike koji se registruju na našoj veb lokaciji čuvamo lične informacije koje pružaju u svom korisničkom profilu. Svi korisnici mogu videti, uređivati ili izbrisati svoje lične informacije u bilo kom trenutku (osim što ne mogu promeniti svoje korisničko ime). Administratori veb stranice mogu videti i uređivati te informacije.

Ako imate nalog na ovoj stranici, možete zatražiti da dobijete izvezenu datoteku ličnih podataka koje imamo o vama, uključujući i sve podatke koje ste nam dali. Možete takođe zatražiti da obrišemo sve lične podatke koje imamo o vama. Ovo ne uključuje nikakve podatke koje smo dužni držati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se sve dok je to potrebno kako bismo vam mogli dostaviti tražene usluge i proizvode. Kad se naš odnos završi, ili ćemo obrisati vaše podatke o ličnosti ili pak anonimizirati vše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja).

Možemo zadržati vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa ako su vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja s drugim merodavnim zakonima ili ako su nam vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu vaših ličnih podataka u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa.

7. Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas:

Bulevar Kralja Aleksandra 455, Zvezdara, +381 64 18 80 193, pyroteam@yahoo.com

Back To Top