Petarde

Naziv: RAFAL MALI Sifra: 302 Komada u vezi: 70 Pakovanje u kartonu: 4/40/10/70       Naziv: PICOLO Sifra: K0201 Komada u pakovanju : 60 Pakovanje u kartonu 24/10/60       Naziv: EXPLOZIV 1 Sifra: EX1 Komada u pakovanju : 40 Pakovanje u kartonu 24/10/40       Naziv: EXPLOZIV 2 Sifra: EX2 Komada u pakovanju : 20 Pakovanje u kartonu 10/50/20       Naziv: EXPLOSIVE 6 Sifra: JC027 Komada u pakovanju: 6 Pakovanje u kartonu: 24/6         Naziv: RAFAL VELIKI Sifra: JC100 Komada u vezi: 100 Pakovanje u kartonu: 8/20/100       Naziv: EKSPLOZIV 4 Sifra: K0204H Komada u pakovanju: 12 Pakovanje u kartonu: 8/20/100       Naziv: PETARDA PIRAT 1 pucanj Sifra:K0203 Komada u pakovanju: 100 Pakovanje u kartonu: 50/100       Naziv: LA-BOMBA Sifra:BP0038P Komada u pakovanju: 20 Pakovanje u kartonu: 100/20       Naziv: SILVER M10 – BURENCE Sifra: FB-3 Komada u pakovanju: 12 Pakovanje u kartonu: 120/12       Naziv: SILVER M10 – BURENCE Sifra: TCGN01 Komada u pakovanju: 5 Pakovanje u kartonu: 48/5       Naziv: TRIJADA – TROUGAO Sifra: SFA200 Komada u pakovanju: 20 Pakovanje u kartonu: 100/20       Naziv: PETARDA PIRAT 3 pucnja Sifra:K0203 T Komada u pakovanju: 100 Pakovanje u kartonu: 50/100       Naziv: PETARDA PIRAT 5 pucnja Sifra:K0203 D Komada u pakovanju: 50 Pakovanje u kartonu: 50/100       Naziv: EXPLOSIVE 7 Sifra:JC028 Komada u pakovanju: 3 Pakovanje u kartonu: 18/3       Naziv: MAGNUM Sifra:K0204 Komada u pakovanju: 50 Pakovanje u kartonu: 50/50       Naziv: SILVER M10 – BURENCE...

Box-Baterije

Naziv proizvoda: COSMOS 1 Broj pucnja: 10 Kalibar: 20mm Cena: 700 RSD           Naziv proizvoda: VENUS Broj pucnja: 16 Kalibar: 20mm Cena: 990 RSD           Naziv proizvoda: KEOPS Broj pucnja: 20 Kalibar: 25mm Cena: 1500 RSD           Naziv proizvoda: JUNGLE Broj pucnja: 25 Kalibar: 20mm Cena: 1500 RSD           Naziv proizvoda: GALAXY Broj pucnja: 25 Kalibar: 20mm Cena: 1500 RSD           Naziv: LAS VEGAS Broj pucnja: 35 Kalibar: 20mm Cena: 2800 RSD           Naziv proizvoda: PLATINUM Broj pucnja: 50 Kalibar: 20mm Cena: 3000 RSD         &nbsp Naziv proizvoda: SPIDER BRIGE Broj pucnja: 100 Kalibar: 20mm Cena: 6000 RSD           Naziv proizvoda: MOSCOW Broj pucnja: 19 Kalibar: 25mm Cena: 2000 RSD         Naziv proizvoda: NEW YORK Broj pucnja: 19 Kalibar: 25mm Cena: 2000 RSD         Naziv proizvoda: PARIS Broj pucnja: 19 Kalibar: 25mm Cena: 2000 RSD         Naziv proizvoda: ENERGY 1 Broj pucnja: 32 Kalibar: 25mm Cena: 3800 RSD         Naziv proizvoda: PROFESIONAL Broj pucnja: 35 Kalibar: 25mm Cena: 4900 RSD         Naziv proizvoda: SHOWTIME 1 Broj pucnja: 50 Kalibar: 25mm Cena: 5500 RSD         Naziv proizvoda: SHOWTIME 2 Broj pucnja: 50 Kalibar: 25mm Cena: 5500 RSD         Naziv proizvoda: MEGAMIX 1 Broj pucnja: 100 Kalibar: 25mm Cena: 11000 RSD         Naziv proizvoda: PROFI BOX 3 Broj pucnja: 19 Kalibar: 30mm Cena: 3300 RSD  ...

Rimske sveće

Naziv: RIMSKA SVECA 10 BOJA Sifra: T6236 Broj raketa: 10 Komada u pavovanju: 12 Kalibar: 5mm. Pakovanje u kartonu: 80/12         Naziv: RIMSKA SVECA 15 BOJA Sifra: T6237 Broj raketa: 15 Komada u pavovanju: 12 Kalibar: 5mm Pakovanje u kartonu: 80/12         Naziv: RIMSKA SVECA 20 BOJA Sifra: T6238 Broj raketa: 20 Komada u pavovanju: 12 Kalibar: 5mm Pakovanje u kartonu: 48/12         Naziv: RIMSKA SVECA 30 BOJA Sifra: T6240 Broj raketa: 30 Komada u pavovanju: 12 Kalibar: 5mm Pakovanje u kartonu: 48/12           Naziv: RIMSKA SVECA THUNDER TORCH Sifra: N2048 Broj raketa: 10 Komada u pavovanju: 6 Kalibar: 10mm Pakovanje u kartonu: 36/6       Naziv: RIMSKA SVECA 4 Sifra: JRC5678 Broj raketa: 10 Kalibar: 100mm. Pakovanje u kartonu: 36/4       Naziv: ROMAN CANDLE 1 Broj pucnja: 8 Kalibar: 25mm Cena: 350 RSD             Naziv: ROMAN CANDLE 2 Broj pucnja: 8 Kalibar: 25mm Cena: 350 RSD             Naziv : ROMAN CANDLE 3 Sifra : K2274C Broj raketa : 8 Kalibar : 20mm Pakovanje u kartonu : 24/2       Naziv : BAZOOKA 1 Broj pucnja: 8 Kalibar: 30mm Cena: 1100 RSD             Naziv : BAZOOKA 2 Broj pucnja: 8 Kalibar: 30mm Cena: 1100 RSD        ...

Profesionalni vatrometi

Kategorija 3 i 4 Box – Baterije   Sifra: JW408 Broj raketa: 49 Kalibar 30mm.     Sifra: JW409 Broj raketa: 49 Kalibar 30mm.   Sifra: JW410 Broj raketa: 160 Kalibar 13mm.     Sifra: JW412 Broj raketa: 100 Kalibar 30mm.   Sifra: JW413 Broj raketa: 56 Kalibar 29mm.   Sifra: JW414 Broj raketa: 100 Kalibar 30mm.   Sifra: JW415 Broj raketa: 100 Kalibar 30mm.   Sifra: JW418 Broj raketa: 100 Kalibar 30mm. Sifra: JW419 Broj raketa: 80 Kalibar 30mm.   Sifra: JW7010 Broj raketa: 180 Kalibar 30mm.   Sifra: JW401 Broj raketa: 49 Kalibar 30mm.   Sifra: JW402 Broj raketa: 49 Kalibar 30mm.   Sifra: JW403 Broj raketa: 240 Kalibar 20mm.   Sifra: JW4013 Broj raketa: 100 Kalibar 30mm.   Sifra: JW338 Broj raketa: 49 Kalibar 50mm.   Sifra: JW4018 Broj raketa: 241 Kalibar 30mm. Sifra: JW306 Broj raketa: 600 Kalibar 20mm. Vatrometne Bombe   Vatrometna bomba 2,5 inch   Vatrometna bomba 3 inch   Vatrometna bomba 4 inch   Vatrometna bomba 5...

BOX – Baterije

Box – Baterije   Sifra: JW408 Broj raketa: 49 Kalibar 30mm.     Sifra: JW409 Broj raketa: 49 Kalibar 30mm.   Sifra: JW410 Broj raketa: 160 Kalibar 13mm.     Sifra: JW412 Broj raketa: 100 Kalibar 30mm.   Sifra: JW413 Broj raketa: 56 Kalibar 29mm.   Sifra: JW414 Broj raketa: 100 Kalibar 30mm.   Sifra: JW415 Broj raketa: 100 Kalibar 30mm.   Sifra: JW418 Broj raketa: 100 Kalibar 30mm. Sifra: JW419 Broj raketa: 80 Kalibar 30mm.   Sifra: JW7010 Broj raketa: 180 Kalibar 30mm.   Sifra: JW401 Broj raketa: 49 Kalibar 30mm.   Sifra: JW402 Broj raketa: 49 Kalibar 30mm.   Sifra: JW403 Broj raketa: 240 Kalibar 20mm.   Sifra: JW4013 Broj raketa: 100 Kalibar 30mm.   Sifra: JW338 Broj raketa: 49 Kalibar 50mm.   Sifra: JW4018 Broj raketa: 241 Kalibar 30mm. Sifra: JW306 Broj raketa: 600 Kalibar 20mm. Vatrometne Bombe   Vatrometna bomba 2,5 inch   Vatrometna bomba 3 inch         Vatrometna bomba 4 inch       Vatrometna bomba 5 inch         Vatrometna bomba 6...